O Internetu

 Jedná se o bezdrátový přenos v pásmu 5 GHz pomocí technologie americké firmy:ubnt_logo_basic_flat_colorKaždý se prvně zeptá: „Jaká je rychlost a za kolik?“ Na tuto otázku nelze jen tak globálně odpovědět… Vzhledem k faktu, že jde o přenos vzduchem, politiku rychlostí jsem obrátil. Teprve po instalaci je možné konstatovat, jakou rychlostí je spojení schopno komunikovat a proto je odpověď vždy individuální. V zásadě jde o to, že nelze říci jakou maximální rychlost Vám mohu nabídnout, ale garantuji minimální.

Ta je stanovena na 3 Mbps [400,- Kč]

Na tuto garantovanou rychlost „spadne“ spojení v případě maximálního vytížení sítě všemi klienty. Tak jaká je tedy skutečná rychlost ? Ta se pohybuje mezi 5 až 40 Mbps. Záleží pouze na kvalitě Vašeho připojení – míněno na fyzikání kvalitě spoje. V případech „ideálního spoje“ je zařízení schopno „protáhnout“ až desítky Mbps… Tato politika ovšem není stanovena strikně! Jde o individuální přístup ke každému klientovi a každá domluva je možná.